Raspberry Pi Commando's

Hieronder een overzicht van de meest gebruikte Raspberry PI commando's, deze zijn uit te voeren van bijvoorbeeld Putty.

Controle vrije ruimte SD card

Controleer voordat er aanpassingen plaatsvinden of er nog voldoende ruimte beschikbaar is op de SD kaart:

df -h

Updaten

Werk eerst de pakketlijst van uw systeem bij door de volgende opdracht in te voeren:

sudo apt-get update

Upgraden

Upgrade vervolgens al uw geïnstalleerde pakketten naar hun nieuwste versies met de volgende opdracht:

sudo apt-get full-upgrade

Herstarten (reboot)

Gebruik voor het veilig herstarten van de Rasberry Pi de volgende opdracht: 

sudo shutdown -r now

Uitschakelen (shutdown)

Gebruik voor het veilig uitschakelen van de Rasberry Pi de volgende opdracht:

sudo shutdown -h now

Vewijderen van installatie packages

sudo apt-get purge -y packagename

Vrijmaken van additionele diskruimte

Extra ruimte kan worden gecreeerd door pakketten te verwijderen die alleen waren geïnstalleerd om de pakketten te ondersteunen die nu zijn verwijderd. Dat kan met de volgende opdrachten:

sudo apt-get autoremove

en dan 

sudo apt-get clean

Tonen van USB devices

ls -al /dev/serial/by-id

Tonen van OS naam en versie

Via onderstaand commando kun je jou OS naam (Linnx distributie) en versie nummer achterhalen.

cat /etc/os-release

Tonen netwerkinformatie commando (alle netwerkkaarten)

ifconfig

Tonen netwerkinformatie Wireless netwerk commando

iwconfig

Netwerkkaart uitschakelen commando

ifconfig wlan0 down

Netwerkkaart inschakelen commando

ifconfig wlan0 up

 

Handige website Linux commando's

Op de volgende website kun je Linux commando's ingeven en dan worden ze toegelicht:

Explainshell.com

Overzicht met Linux commando's

Een overzicht van de Linux commando's:

https://mediacollege.com/lunix/command/linux-command.html

 

Terug naar de indexpagina