Microsoft Remote Connectivity Analyzer, testen van connecties voor MS Exhange, Office 365, MS Lync etc.